100 điều nên biết về phong tục Việt Nam

Tác giả:
 

Phong tục Việt Nam bao hàm mọi mặt sinh hoạt của xã hội. Cuốn sách là những bài học truyền miệng được thu lượm từ các ông già bà cả ngày xưa trong  dân gian, giúp con cháu các thế hệ nay mai không quên những tục lệ truyền thống của ông bà từ ngàn xưa.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

100 điều ...-1403-TG.Tân Việt-NXB.VHóa DT ...-VHóa-(3 cuốn) (679 ... 681)-STL2092,2093,4594-18.09.2014100 điều nên biết về phong tục Việt Nam
Mã: 679-2092STL 680-2093STL 681-4594STL
Ngày XB: 1997
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)