250 đình chùa nổi tiếng Việt Nam: ( song ngữ Anh Việt)

Tác giả:
 

Với những người dân Việt Nam, Đình, làng, chùa, miếu… là những nơi gắn với các sinh hoạt văn hoá cộng đồng. Làng xã là những cái gì đó rất thiêng liêng và gắn bó máu thịt với mỗi chúng ta. Quyển sách giới thiệu 250 đình chùa Việt Nam để bạn đọc hiểu rõ hơn về đền chùa những nơi mang đậm nét văn hoá của dân tộc.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

250 đình chùa ...-1294-TG.Ngô Thị Kim Doan-NXB.VHTT-VHóa-(2 cuốn) (407,408)trsố-STL9025,STL9026-12.09.2014250 đình chùa nổi tiếng Việt Nam: ( song ngữ Anh Việt)
Mã: 407-9025STL 408- 9026STL
Ngày XB: 2004
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)