50 năm ngành văn hóa và thông tin Việt Nam (28-8- 1945 – 28 – 8 – 1995)

 

Sách ghi lại những nét lớn về quá trình vừa họat động  vừa xây dựng khẳng định những bước đường phát triển của ngành văn hoá thông tin trong cả nước trải qua cuộc đấu tranh lâu dài dành độc lập dân tộc và xây dựng tổ quốc cho đến thời kỳ đổi mới hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

50 năm ...-1405-TG.(-)-NXB.Bộ VHTT-VHóa-(2 cuốn) (683,684)-STL3393,STL3394-19.09.201450 năm ngành văn hóa và thông tin Việt Nam (28-8- 1945 – 28 – 8 – 1995)
Mã: 683-3393STL 684-3394STL
Ngày XB: 1995

Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)