85 năm ( 28/07/1929 – 28/07/2014) Công đoàn Việt Nam xây dựng và phát triển

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0551-85 năm ...-0551-TG.Tài Thành - Vũ Thanh (st,bs)-NXB.LĐXH-Chính trị-56-STT3870-05.06.201485 năm ( 28/07/1929 – 28/07/2014) Công đoàn Việt Nam xây dựng và phát triển
Mã: 56-3.870STT
Ngày XB: 2014
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)