90 năm nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam = 90 ans de recherches sur la culture et l'histoire du Vietnam

 

Kỷ yếu ghi lại tòan bộ cuộc hội thảo kỷ niệm 90 năm ngày Trường Viễn Đông báo cổ Pháp đặt trụ sở tại Hà Nội từ ngày 2- 5/12/1992. Cuộc hội thảo tập hợpcác nhà sử học, ngữ văn học, khảo cổ học cũng như các nhà thủ thư và bảo quản thư viện ở các quốc gia khác nhau để cùng nhau nghiên cứu về Vịêt Nam và các nền văn minh của đất nước này trong qúa khứ lẫn giai đoạn hiện đại.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

90 năm …-1197-TG.Nguyễn Trọng Báu-NXB.KHXH ...-VHóa-(82)trsố-STL3683-05.09.201490 năm nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam = 90 ans de recherches sur la culture et l'histoire du Vietnam
Mã: 82-3683STL
Ngày XB: 1995

Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)