Bác Hồ và truyền thống văn hoá dân tộc

Tác giả:
 

Chủ Tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại chiến sĩ quốc tế kiên cường và vô cùng trong sáng. Luôn luôn hướng về các dân tộc, các tầng lớp cần lao bị dọa đầy đau khổ. Bác Hồ người đại diện cho những chuẩn mực đạo đức, lối sống của truyền thống văn hóa dân tộc.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Bác Hồ …-1169-TG.Thanh Lê (bs)-NXB.(-)-VHóa-(05)trsố-STL6941-03.09.2014Bác Hồ và truyền thống văn hoá dân tộc
Mã: 05-6941STL
Ngày XB: 2003
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)