Bài tập thực hành quản trị kinh doanh: Áp dụng cho hệ đào tạo vừa học vừa làm

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

BT thực hành QTKD ...-0325-TG.Chủ biên.PGS.TS.Nguyễn Ngọc Huyền-NXB.ĐHKT Quốc Dân-KTQL-307-STL13735-03.04.2014Bài tập thực hành quản trị kinh doanh: Áp dụng cho hệ đào tạo vừa học vừa làm
Mã: 307-13.735STL
Ngày XB: 2011
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)