Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa trong văn hóa

Tác giả:
 

Đưa ra những quan niệm khoa học về bản sắc dân tộc và hiện đại hóa. Hiện đại hoá có thể thành công nếu bản sắc dân tộc được sử dụng như một động lực, đồng thời bản sắc dân tộc của văn hóa chỉ có thể phát huy trong một đất nước hiện đại hóa.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Bản sắc … văn hóa-1173-TG.GS,VS.Hoàng Trinh-NXB.CTQG ...-VHóa-(4 cuốn) (11 ... 14)trsố-STL3389 ... STL3392-03.09.2014Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa trong văn hóa
Mã: 11-3389STL 12-3390STL 13-3391STL 14-3392STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)