Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa trong văn hóa

Tác giả:
 

Đưa ra những quan niệm khoa học về bản sắc dân tộc và hiện đại hóa. Hiện đại hoá có thể thành công nếu bản sắc dân tộc được sử dụng như một động lực, đồng thời bản sắc dân tộc của văn hóa chỉ có thể phát huy trong một đất nước hiện đại hóa.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH giao tiếp-1590-TG.Phạm Vũ Dũng-NXB.VHTT-VHóa-(15 cuốn) (1038 ... 1052)-STL7593 ... 7605,2363,2364-29.09.2014Văn hóa giao tiếp Danh mục: ,
Phân loại: ,
Mã:1038-7593STL 1039-7594STL 1040- 7595STL 1041-7596STL 1042-7597STL 1043-7598STL 1044-7599STL 1045-7600STL 1046-7601STL 1047-7602STL 1048-7603STL 1049-7604STL 1050-7605STL 1051-2363STL 1052-2364STL
Bản sắc … văn hóa-1173-TG.GS,VS.Hoàng Trinh-NXB.CTQG ...-VHóa-(4 cuốn) (11 ... 14)trsố-STL3389 ... STL3392-03.09.2014Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa trong văn hóa
Mã: 11-3389STL 12-3390STL 13-3391STL 14-3392STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)