Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Nghề dệt, nghề thêu cổ truyền Việt Nam

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Bản sắc … Nghề Dệt-1177-TG.ThS.Bùi Văn Vượng-NXB.TN-VHóa-(2 cuốn) (24,25)trsố-STL11280,STL11281-04.09.2014Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Nghề dệt, nghề thêu cổ truyền Việt Nam
Mã: 24-11.280STL 25-11.281STL
Ngày XB: 2010
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)