Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Nghề Mây tre đan, nghề dệt chiếu, dệt thảm, làm quạt giấy cổ truyền Việt Nam

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Bản sắc … Nghề Mây-1182-TG.ThS.Bùi Văn Vượng-NXB.TN-VHóa-(2 cuốn) (31,32)trsố-STL11286,STL11287-04.09.2014Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Nghề Mây tre đan, nghề dệt chiếu, dệt thảm, làm quạt giấy cổ truyền Việt Nam
Mã: 31-11.286STL 32-11.287STL
Ngày XB: 2010
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)