Bản sắc văn hóa người Việt: Chuyên luận

Tác giả:
 

Gồm: đặc điểm môi trường sinh thái-nhân văn; sự hình thành lúa nước của người Việt cổ; phong tục tập quán – tín ngưỡng; các vị thần được tôn thờ và sự hình thành các lễ tiết, lễ hội của người Việt.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Bản sắc … người Việt-1174-TG.TS.Lã Duy Lan-NXB.CAND-VHóa-(2 cuốn) (15,16)trsố-STL9758,STL10114-03.09.2014Bản sắc văn hóa người Việt: Chuyên luận
Mã: 15-9758STL 16-10.114STL
Ngày XB: 2007
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)