Bản sắc văn hoá Việt nam

Tác giả:
 

Đây là một công trình xây dựng một ngành khoa học đangh trên đà hình thành là Văn hoá học, nhằm cung cấp một số khái niệm cho ngành này để nghiên cứu bản sắc văn hoá Việt nam. Nội dung sách được chia làm 3 phần và 16 chương nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về bản sắc văn hoá Việt nam, nắm được những khái niệm mở đầu cho nền văn hoá và bản sắc văn hoá; giao lưu văn hoá và bảo vệ và phát huy văn hoá Việt Nam.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Bản sắc … VN-1184-TG.Phan Ngọc-NXB.VHTT ...-VHóa-(34)trsố-STL3359-04.09.2014Bản sắc văn hoá Việt nam
Mã: 34-3359STL
Ngày XB: 1998
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)