Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2001: đổi mới và sự nghiệp phát triển con người: sách tham khảo

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2001: đổi mới và sự nghiệp phát triển con người: sách tham khảo
Mã: 01-2759STT
Ngày XB: 2001
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)