Bảo quản hiện vật bảo tàng

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0503-Bảo quản ...-0503-TG.TS.Nguyễn Thị Minh Lý (Chủ biên)-NXB.Từ Điển Bách Khoa-BT-62-STL14179-03.06.2014Bảo quản hiện vật bảo tàng
Mã: 62-14.179STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)