Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả:
 

Di sản văn hoá phi vật thể là những sản phẩm có gía trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ dưới nhiều hình thức khác nhau và biểu hiện một cách sinh động, đa dạng phong phú, trong cuộc sống. Việc bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thểtrên địa bàn TP. HCM là chủ đề đang được khá nhiều cơ quan chức năng thuộc lĩnh vực văn hoá quan tâm.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Bảo tồn … PVThể-1171-TG.PGS.TS.Phan Xuân Biên ...-NXB.Trẻ-VHóa-(07)trsố-STL6333-03.09.2014Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: 07-6333STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)