Biển với người Việt cổ

 

Những nét khái quát lịch sử về cái nhìn về biển của người Việt Nam khẳng định vị trí của Biển trong chiến lược chung về mọi mặt của quốc gia. Đưa ra một số nền văn hóa ở Việt Nam.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Biển …-1185-TG.Viện Đông Nam Á ...-NXB.VHTT ...-VHóa-(2 cuốn) (35,36)trsố-STL2220,STL2221-04.09.2014Biển với người Việt cổ
Mã: 35-2220STL 36-2221STL
Ngày XB: 1996

Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)