Bộ tài liệu Sự sụp đổ của liên bang Xô Viết những cố gắng trong cải cách phát triển kinh tế - xã hội của lien bang Nga: ( 20 tài liệu)

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Bộ tài liệu Sự sụp đổ của liên bang Xô Viết những cố gắng trong cải cách phát triển kinh tế - xã hội của lien bang Nga: ( 20 tài liệu)
Mã: 06-6772STL
Ngày XB: 2001
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)