Bộ tài liệu về khoa học công nghệ, cách mạng công nghệ và sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa các nước trên thế giới: ( 15 tài liệu)

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Bộ tài liệu về khoa học công nghệ, cách mạng công nghệ và sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa các nước trên thế giới: ( 15 tài liệu)
Mã: 11-6766STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)