Bước đầu tìm hiểu sự tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt – Hoa trong lịch sứ

Tác giả: ,
 

Giới thiệu những đặc điểm và những đóng góp trong quá tiếp xúc giao lưu văn hoá Việt – Hoa: Khái quát về diễn biến địa lý và lịch sử , dấu ấn văn hoá Trung Hoa trong văn hoá nghệ thuật Đông Nam Á . Vai trò của người Hoa trong việc chuyển tải văn hoá ở Việt Nam. Đặc điểm của sự hội nhập văn hoá Việt nam trên các lĩnh vực văn học, kiến trúc, nghệ thuật tạo hình …

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Bước đầu …-1186-TG.GS.Phạm Đức Dương-NXB.TG ...-VHóa-(2 cuốn) (37,38)trsố-STL2338,STL2339-04.09.2014Bước đầu tìm hiểu sự tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt – Hoa trong lịch sứ
Mã: 37-2338STL 38-2339STL
Ngày XB: 1998
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)