Cá tính Miền Nam

Tác giả:
 

Những nét đặc trưng của miền Nam như: Tinh thần yêu nước, tín ngưỡng, đời sống sinh hoạt, trồng trọt….

Tư liệu được đưa ra đã khẳng định cái riêng sự đa dạng phong phú được bắt nguồn từ cái chung cội nguồn của tính cách con người Việt Nam được thử thách trong tiến trình lịch sử  4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Cá tính …-1187-TG.Sơn Nam-NXB.Trẻ-VHóa-(2 cuốn) (39,40)trsố-STL2233,STL2234-04.09.2014Cá tính Miền Nam
Mã: 39-2233STL 402234STL
Ngày XB: 1997
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)