Các hình thức dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở: giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở và hệ Cao đẳng sư phạm

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Các hình thức dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở: giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở và hệ Cao đẳng sư phạm
Mã: 02-8514STL 03-8515STL 04-8516STL
Ngày XB: 2001
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)