Các nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước 1858): Giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng sư phạm

Tác giả: ,
 

Khái quát về lịch sủ văn hóa, văn minh. Giới thiệu một số nền văn minh của VN nền văn minh Văn Lang Au Lạc, nền văn minh Đại Việt, nền văn minh Chămpa và văn hóa các dân tộc ít người.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Các nền …-1190-TG.GS.Trương Hữu Quýnh-NXB.GD ...-VHóa-(5 cuốn) (44 ... 48)trsố-STL3207 ... STL3211-05.09.2014Các nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước 1858): Giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng sư phạm
Mã: 44-3207STL 45-3208STL 46-3209STL 47-3210STL 48-3211STL
Ngày XB: 1998
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)