Cẩm nang truyền thông xã hội B2B: Trở thành siêu sao marketing qua việc tạo ra đầu mối kinh doanh bằng trang Blog, Email, mạng xã hội linkedin, Twitter, Facebook và hơn thế nữa

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Cẩm nang truyền thông xã hội B2B-0082-TG.Kipp Bodnar - Jeffrey L. Cohen-NXB.TH TPHCM-BChí-72-STL13995-18.03.2014Cẩm nang truyền thông xã hội B2B: Trở thành siêu sao marketing qua việc tạo ra đầu mối kinh doanh bằng trang Blog, Email, mạng xã hội linkedin, Twitter, Facebook và hơn thế nữa
Mã: 72-13.995STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)