Cẩm nang về dịch vụ khách sạn, nhà hàng: Dành cho người mới vào nghề

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Cẩm nang về DV KS Nhà hàng-0040-TG.Amir Ahmad Mohamad-NXB.TT và Truyền Thông-ĐLDL-(2 cuốn) 884 đến 885-STL13949 đến STL13950-12.03.2014Cẩm nang về dịch vụ khách sạn, nhà hàng: Dành cho người mới vào nghề
Mã: 884-13.949STL 885-13.950STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)