Chỉ thị số 64-CT/TW của ban bí thư Trung Ương Đảng và các văn bản hướng dẫn thực hiện nghị định số 87/ CP, số 88/ CP và chỉ thị số 814/ TTg về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa , đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Chỉ thị số 64-CT/TW của ban bí thư Trung Ương Đảng và các văn bản hướng dẫn thực hiện nghị định số 87/ CP, số 88/ CP và chỉ thị số 814/ TTg về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa , đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng
Mã: 43-8412STL
Ngày XB: 1996
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)