Chữ viết trong các nền văn hóa

Tác giả:
 

Chữ viết đã đi sâu vào đời sống, tạo thành một nhu cầu không thể thay thế. Sách giới thiệu những bước đường sáng tạo và vận dụng chữ viết của một số quốc gia dân tộc nhằm làm sáng tỏ thêm qúa trình phát sinh và hình thành các dạng thức chử viết ở Việt Nam.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Chữ viết …-1199-TG.Đặng Đức Siêu-NXB.VHóa-VHóa-(90)trsố-STL1267-05.09.2014Chữ viết trong các nền văn hóa
Mã: 90-1267STL
Ngày XB: 1982
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)