Cổ Loa trung tâm hội tụ văn minh sông Hồng

Tác giả: , ,
 

Sách giới thiệu về lịch sử Cổ Loa, đời sống của dân cư Cổ Loa và những nền văn hoá  văn minh Sông Hồng  được hội tụ tại Cổ Loa.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Cổ Loa …-1202-TG.PGS.TS.Hoàng Văn Khoán ...-NXB.VHTT ...-VHóa-(2 cuốn) (94,95)trsố-STL5673,STL5674-05.09.2014Cổ Loa trung tâm hội tụ văn minh sông Hồng
Mã: 94-5673STL 95-5674STL
Ngày XB: 2002
Tác giả: , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)