Cơ sở văn hoá Việt Nam

Tác giả:
 

Sách nêu lên những vấn đề có liên quan đến mối quan hệ xã hội, văn hoá, cấu trúc văn hoá tương ứng với các hình thi kinh tế xã hội từ xưa đến nay.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Cơ sở VHVN ...-1687-TG.Trần Diễm Thúy-NXB.VHTT-VHóa-(1336)-STL9619-06.10.2014Cơ sở văn hoá Việt Nam
Mã: 1336-9619STL
Ngày XB: 2005
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)