Công tác tư tưởng và giảng dạy lý luận trong trường Đại học và Cao đẳng hiện nay

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Dạy lớp 1 theo chương trình Tiểu Học mới : tài liệu bồi dưỡng giáo viênDanh mục: ,
Phân loại: , , ,
Mã:16-3418STT 17-3419STT 18-3420STT 19-3421STT 20-3422STT 21-3423STT 22-3424STT 23-3425STT 24-3426STT 25-3427STT
Giáo dục và nỗi nhớDanh mục: ,
Phân loại: ,
Mã:106-2550STT 107-2549STT 108-3015STT
Công tác tư tưởng và giảng dạy lý luận trong trường Đại học và Cao đẳng hiện nay
Mã: 12-6352STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)