Công tác văn hóa quần chúng (Tài liệu nghiệp vụ dùng cho Trưởng phó Ban văn hóa – thông tin xã phường )

 

Khái niệm chung về văn hoá và những quan điểm của Đảng , những biện pháp tăng cường  và cải tiến sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hoá văn nghệ quần chúng .

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Công tác …-1201-TG.(-)-NXB.Bộ VHóa ...-VHóa-(2 cuốn) (92,93)trsố-STL8096,STL9297-05.09.2014Công tác văn hóa quần chúng (Tài liệu nghiệp vụ dùng cho Trưởng phó Ban văn hóa – thông tin xã phường )
Mã: 92-8096STL 93-9297STL
Ngày XB: 1987

Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , , ,

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)