Đại cương lịch sử văn minh phương Tây

Tác giả:
 

Sách trình bày các thời kỳ lịch sử, sự thay đổi qua từng thời kỳ , từng giai đoạn của nền văn minh Phương Tây: Từ nền văn minh Cổ Đại - Trung Đại - đến Cận đại Phương Tây.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

ĐCLSVM ...-1243-TG.Đỗ Văn Nhung-NXB.TPHCM ...-VHóa-(7 cuốn) (249 ... 255)trsố-STL3469 ... STL3475-10.09.2014Đại cương lịch sử văn minh phương Tây
Mã: 249-3469STL 250-3470STL 251-3471STL 252-3472STL 253-3473STL 254- 3474STL 255- 3475STL
Ngày XB: 1999
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)