Đại cương văn hóa phương Đông

Tác giả: , ,
 

Cuốn sách này cung cấp những kiến thức đại cương về văn hoá Phương Đông . Trình bày về cơ sở văn hoá của Trung Hoa và Ấn Độ là những nền văn hoá có ảnh hưởng đến rộng lớn ở Phương Đông và có liên quan mật thiết đến văn hoá Việt nam. Đồng thời cung cấp những kinh nghiệm từ truyền thống đến hiện đại của một nền văn hoá giàu bản sắc văn hoá dân tộc đó là nền văn hoá Nhật.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

ĐCVH ...-1245-TG.GS.Lương Duy Thứ ...-NXB.GD-VHóa-(2 cuốn) (261,262)trsố-STL2274,STL2275-10.09.2014Đại cương văn hóa phương Đông
Mã: 261-2274STL 262-2275STL
Ngày XB: 1996
Tác giả: , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)