Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chính ủy

Tác giả: , ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ...-0335-TG.Biên tập.Mỹ Hạnh-NXB.Thế Giới-NV-205-STL13745-03.04.2014Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chính ủy
Mã: 205-13.745STL
Ngày XB: 2013
Tác giả: , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)