Dân ta ăn tết

Tác giả:
 

Nước Việt Nam với một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, với nhiều phong tục tập quán khác nhau trong đó có tết nguyên đán một lễ hội rất đặc trưng của người dân Việt Nam khi mỗi độ xuân về. Thông qua tập sách này tác giả đã giới thiệu mõt số phong tục tập quán của dân ta ăn tết để nhắc nhở con cháu và tự hào với truyền thống đạo lý bất khuất của cha ông chúng ta.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Dân ...-1217-TG.Nguyễn Hữu Hiệp-NXB.TPHCM-VHóa-(173)trsố-STL7331-09.09.2014Dân ta ăn tết
Mã: 173-7331STL
Ngày XB: 1995
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)