Đạo đức nghề báo: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Đạo đức nghề báo ...-0083-TG.PGS.TS.Hoàng Đình Cúc (Chủ biên)-NXB.CTQG-BChí-(2 cuốn) 73 đến 74-STL13996 đến STL13997-18.03.2014Đạo đức nghề báo: Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Mã: 73-13.996STL 74-13.997STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)