Dấu ấn văn hóa

Tác giả:
 

Sách tập trung nghiên cứu về công tác giáo dục văn hoá trong cuộc sống đổi mới của đất nước ta thông qua cái nhìn đổi mới và tư duy bám sát thực tế Việt Nam. Ngoài ra còn đưa ra hai nhóm hình thức giáo dục văn hoá đề cập đến một số vấn đề mang tính thời sự cấp bách là tổ chức đời sống văn hoá cơ sở trong tình hình đổi mới như thế nào?

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Dấu ấn ...-1218-TG.Lê Như Hoa-NXB.VHóa DT-VHóa-(12 cuốn) (174 ... 185)trsố-STL1779,2332,2342,2343,2351 ... 2358-09.09.2014Dấu ấn văn hóa
Mã: 174-1779STL 175-2332STL 176-2342STL 177-2343STL 178-2351STL 179-2352STL 180-2353STL 181-2354STL 182-2355STL 183-2356STL 184-2357STL 185-2358STL
Ngày XB: 1993
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)