Dấu tích văn nhân

Tác giả:
 

Là một tập tuyển tập bao gồm 17 bài viết về các tác giả, tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt nam. Trong đó phần lớn các nhà văn được tuyển chọn gỉang dạy trong nhà trường . Đây là một tài liệu rất hữu ích cho những người làm công tác nghiên cứu, học tập và giảng dạy văn học.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Dấu tích ...-1220-TG.TS.Nguyễn Phong Nam-NXB.Đà Nẵng-VHóa-(2 cuốn) (187,188)trsố-STL7853,STL7876-09.09.2014Dấu tích văn nhân
Mã: 187-7853STL 188-7876STL
Ngày XB: 2001
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)