Đề cương bài giảng những vấn đề về quản lý Nhà nước của ngành văn hóa

 

Đây là đề cương bài giảng trình bày những vấn đề về việc quản lý nhà nước của ngành văn hoá thông tin và thể thao.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Đề cương ... (Q1)-1250-TG.Trường BDCBQL-NXB.(-)-VHóa-(4 cuốn) (269 ... 272)trsố-STL2323 ... STL2326-10.09.2014Đề cương bài giảng những vấn đề về quản lý Nhà nước của ngành văn hóa
Mã: 269- 2323STL 270-2324STL 271-2325STL 272-2326STL
Ngày XB: 1991

Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)