Đề cương chi tiết các môn học: Ngành Quản lý văn hóa

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Đề cương ... Ngành.QLVH ...-0120-TG.(-)-NXB.(-)-TLoại-64-STT3845-26.03.2014Đề cương chi tiết các môn học: Ngành Quản lý văn hóa
Mã: 64-3.845STT
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)