Đền miếu Việt Nam

Tác giả:
 

Đình, chùa, đền, miếu…là những công trình văn hoá có giá trị của đất nước ta. Sách này chỉ giới thiệu về đền và miếu mà thôi. Đền miếu ở Việt Nam rất nhiều, quá nhiều mà ngay ở từng địa Phương. Chúng ta chưa làm được bản thống kê đầy đủ nhưng có thể nói chắc chắn rằng, trong toàn bộ các đền miếu ở Việt nam thì các đền thờ  anh hùng dân tộc, đền thờ nhân vật lịch sử của cả nước hay của từng địa phương đều chiếm tỷ lệ cao nhất. Ta có những đền thờ lớn nhất như: Đền thờ tổ Hùng Vương; đền các nhân vật thời Cổ đại ( Thục An Dương Vương; Hai Bà Trưng) ; Thời trung đại ( Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo; Quang Trung….) và các nhân vật thời đại ( Phạm Văn Nghị, Đội Cấn …) . Cho tới ngày nay, tuy quan niệm có đôi chút thay đổi, nhưng đã có nhiều nơi lập đền thờ Hồ Chủ Tịch và lần lượt sẽ xuất hiện những ngôi đền ( mà bay giờ đang gọi là các nhà tưởng niệm) thờ các nhà cách mạng, các liệt sĩ quân đội…và cả các nhà khoa học, các nghệ sĩ, các nhà văn ….Lòng biết ơn của nhân dân ta đối với những người có công với dân với nước là vô tận và luôn luôn nguyên vẹn.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Đền Miếu ...-1251-TG.GS.Vũ Ngọc Khánh (Chb)-NXB.TN-VHóa-(273)trsố-STL10156-10.09.2014Đền miếu Việt Nam
Mã: 273-10.156STL
Ngày XB: 2007
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)