Di sản văn hoá dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam: Tặng thưởng 1996 của hi văn nghệ dân gian Việt Nam

Tác giả:
 

Nêu lên những vấn đề xoay quanh di sản văn hoá của dân tộc khái quát 4 phương diện chủ yếu của giá trị di sãn văn hoá dân tộc trong tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta. Đó là tư tưởng nhân bản trong giáo lý, cái thiện, cái đẹp trong lễ hội, giá trị nghệ thuật trong kiến trúc tôn giáo và tranh tượng gắn với tín ngưỡng tôn giáo.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Di sản VH ...-1232-TG.Chu Quang Trứ-NXB.MT ...-VHóa-(2 cuốn) (224,225)trsố-STL5422,STL5423-10.09.2014Di sản văn hoá dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam: Tặng thưởng 1996 của hi văn nghệ dân gian Việt Nam
Mã: 224- 5422STL 225- 5423STL
Ngày XB: 2001
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)