Di sản thế giới : Văn hóa – tự nhiên – hỗn hợp

Tác giả:
 

Sách giới thiệu danh sách các di sản thế giới ở các nước Châu âu được UNESCO công nhận tiếp theo như: Ireland; Latvia; Luxembourd; Maceđona; Malta…

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Di sản TG (T4)-1223-TG.Bùi Đẹp (bs)-NXB.Trẻ-VHóa-(3 cuốn) (196 ... 198)trsố-STL5143,5144,5321-09.09.2014Di sản thế giới : Văn hóa – tự nhiên – hỗn hợp
Mã: 196-5143STL 197-5144STL 198-5321STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)