Di sản thế giới : Văn hóa – tự nhiên – hỗn hợp

Tác giả:
 

Sách giới thiệu di sản thế giới ở các nước châu Phi và vương quốc Ả Rập gồm: các công trình thiên nhiên hợp thành bởi những thành tạo vật lý và sinh học; Các thành hệ địa chất và địa văn; Các địa điểm tự nhiên hoặc các vùng tự nhiên được phân định ranh giới rõ ràng, có giá trị toàn cầu đặc biệt về các mặt khoa học bảo tồn hoặc vẻ đẹp thiên nhiên như:. Irelad; Latvia; Lituania; Luxembourg….

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Di sản TG (T5)-1224-TG.Bùi Đẹp (bs)-NXB.Trẻ-VHóa-(3 cuốn) (199 ... 201)trsố-STL5145,5146,5322-09.09.2014Di sản thế giới : Văn hóa – tự nhiên – hỗn hợp
Mã: 199-5145STL 200-5146STL 201-5322STL
Ngày XB: 2001
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)