Di sản thế giới : Văn hóa - tự nhiên - hỗn hợp

Tác giả:
 

Sách giới thiệu tiếp các di sản thế giới ở các nước châu phi ; Phong cảnh văn hoá, những kỳ quan…. Nơi gặp gỡ cho và nhận: Ai Cập; Benin; Cameroom; Ethiopie; Nam Phi…

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Di sản TG (T6)-1225-TG.Bùi Đẹp (bs)-NXB.Trẻ-VHóa-(3 cuốn) (202 ... 204)trsố-STL5900 ... STL5902-09.09.2014Di sản thế giới : Văn hóa - tự nhiên - hỗn hợp
Mã: 202-5900STL 203-5901STL 204-5902STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)