Di sản thế giới : Văn hóa – tự nhiên – hỗn hợp

Tác giả:
 

Sách giới thiệu các tiêu chuan chọn di sản thế giới; Biểu tượng di sản thế giới; Danh sách di sản thế giới tại  các nước Châu mỹ như: Achentina; Achentina- Braxin; Belize; Bolivia; Braxin; Canada…

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Di sản TG (T7)-1226-TG.Bùi Đẹp (bs)-NXB.Trẻ-VHóa-(3 cuốn) (205 ... 207)trsố-STL5903 ... STL5905-09.09.2014Di sản thế giới : Văn hóa – tự nhiên – hỗn hợp
Mã: 205-5903STL 206-5904STL 207-5905STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)