Di sản thế giới : Văn hóa – tự nhiên – hỗn hợp

Tác giả:
 

Giới thiệu bổ sung thêm danh sách di sản thế giới các ước Châu Á như: Ấn Độ; Afghanistan; Bangladesh; Campuchia; Hàn Quốc; Indonesia; Irac; Israel…

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Di sản TG (T10)-1229-TG.Bùi Đẹp (bs)-NXB.Trẻ-VHóa-(220)trsố-STL7025-09.09.2014Di sản thế giới : Văn hóa – tự nhiên – hỗn hợp
Mã: 220-7025STL
Ngày XB: 2004
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)