Di sản thế giới : Văn hóa - tự nhiên - hỗn hợp

Tác giả:
 

Giới thiệu các vùng văn hoá “ Phong cảnh văn hoá” của di sản thế giới. Những tiêu chuẩn chung về việc đánh giá, chặt chẽ mà không cứng nhắc, từ nay cho phép phân biệt ba loại phong cách: Phong cách được xác định có chủ tâm do con người nghĩ ra và tạo dựng; Phong cách chủ yếu do quá trình tiến hoá thiên nhiên tạo nên; Phong cách liên tưởng ( những nơi thờ cúng hay tưởng niệm,những khu rừng thiêng ở Gana)

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

ĐCLSVHVN-1237 ... 1241-TG.Nguyễn Khắc Thuần-NXB.Thời Đại-VHóa (T1) ... (T5)-(10 cuốn) (237 ... 246)trsố-STL12590 ... 12594,12819 ... 12823-10.09.2014Đại cương lịch sử văn hóa Việt NamDanh mục: ,
Phân loại: , , ,
Mã:237-12.590STL 238-12.591STL 239-12.592STL 240-12.593STL 241-12.594STL 242-12.819STL 243-12.820STL 244-12.821STL 245-12.822STL 246-12.823STL
Di sản TG (T2)-1221-TG.Bùi Đẹp (bs)-NXB.Trẻ-VHóa-(4 cuốn) (189 ... 192)trsố-STL1880,1881,5319,9060-09.09.2014Di sản thế giới : Văn hóa - tự nhiên - hỗn hợp
Mã: 189-1880STL 190-1881STL 191-5319STL 192-9060STL
Ngày XB: 2001
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)