Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Di sản ...-1721-TG.Nguyễn Thịnh-NXB.XD-VHóa-(2 cuốn) (1394,1395)-STL13295,STL13296-08.10.2014Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn
Mã: 1394-13.295STL 1395-13.296STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)