Di tích lịch sử nhà tù côn đảo – nhà lao Phú Quốc: ( Huyền thoại nhà tù Côn Đảo – nhà lao Phú Quốc)

Tác giả: , ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Trả lời cho Anonymous Hủy trả lời

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0545-Di tích LS ...-0545-TG.Nhóm biên soạn.Hạnh Nguyên ...-NXB.LĐ-LS-105-STT3864-05.06.2014Di tích lịch sử nhà tù côn đảo – nhà lao Phú Quốc: ( Huyền thoại nhà tù Côn Đảo – nhà lao Phú Quốc)
Mã: 105-3.864STT
Ngày XB: 2011
Tác giả: , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)