Di tích văn hóa Champa ở Bình Định

Tác giả:
 

Văn hoá Chămpa là một nền văn hoá có nhiều đóng góp quan trọng trong nền văn hoá đa dân tộc của cộng đồng các tộc người ở Việt nam. Sách giới thiệu cụ thể về di tích văn hoá Chămpa ở Bình Định giới thiệu cho bạn đọc nghiên cứu tìm hiểu, biết thêm về sự phong phú của nền văn hoá dân tộc.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Di tích VH ...-1234-TG.Lê Đình Phụng-NXB.KHXH Hà Nội ...-VHóa-(5 cuốn) (229 ... 233)trsố-STL5671,5672,6004 ... 6006-10.09.2014Di tích văn hóa Champa ở Bình Định
Mã: 229- 5671STL 230-5672STL 231- 6004STL 232- 6005STL 233- 6006STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)